ΑΡΧΙΚΗ  /  PARTNERS AREA  /  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Sendo FAQ
Sendo FAQ
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us
You need to login to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Previous

Next

Is the SNQ series CE certified?

Yes, it is CE certified.

What is the main difference between SNQ and SNH freezers?

SNQ is new design subsituting SNH with thicker insulation and inter cabinet material use pre-painted aluminum while SNH is powder paint on steel sheet.

Can we connect two or more mini chillers (inverter) MGC series, to accomplish bigger capacity?

No, we cannot connect.

Can we connect two or more mini chillers (inverter) MGC series, to accomplish bigger capacity?

Όχι, δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

Are the wall mounted fan coils equipped with 3-way valve? – Διαθέτουν οι επίτοιχες μονάδες fan coil, ενσωματωμένη τρίοδη βαλβίδα;

Yes – Ναι

Are the wall mounted fan coils equipped with 3-way valve (embodied)? – Διαθέτουν οι επίτοιχες μονάδες fan coil, ενσωματωμένη τρίοδη βαλβίδα;

Yes – Ναι

Can we change the side of water inlet/outlet piping in the fan coils floor standing type? – Στα Fan Coil δαπέδου, μπορεί να αλλάξει πλευρά η προαγωγή/επιστροφή του νερού;

Yes – Ναι

What is the purpose of the additional sensor included in the packaging of Midea Digital Scroll Chillers? – Που χρησιμεύει το έξτρα αισθητήριο στη συσκευασία των Midea Digital Scroll Chiller;

In case of multi connection (two or more chiller connected in row) it controls the water temperature between the connected units. – Κατά τη σύνδεση περισσότερων της μίας μονάδων, για να ελέγχει τη θερμοκρασία εξόδου του νερού από την άλλη μονάδα.

What is the meaning of Error 86 in mini chiller? – Τι είδους πρόβλημα υποδηλώνει το σφάλμα E86 σε mini Chiller?

Actually it is not malfunction but only a warning (alarm) for the time the unit operates. In the case of this error a reset of alarm should be done.  – Δεν αποτελεί πρόβλημα. Πρόκειται για ειδοποίηση (alarm) χρόνου λειτυργίας της αντλίας. Απλώς κάνουμε επαναφορά (reset) του alarm (Eliwell controller ST542).

What is the maximun distance and maximum level difference between indoor and outdoor units in split wall mounted ACs? – Ποιά είναι η μέγιστη απόσταση και η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερική μονάδας;

The maximun distance for the indoor and outdoor units is 15 m (max length of piping). The maximum level difference should be no more than 5 meters. – 15m συνολικό μήκος ψυκτικού δικτύου και 5m υψομετρικής διαφοράς

What is the actions should be done when F0 error in MARS split units? – Τι πρέπει να κάνω εαν εμφανιστεί η ένδειξη F0 σε μια μονάδα split της σειράς MARS?

First, we restart the unit. If the error remains we follow tha steps indicated in touble shooting guide. – Σε πρώτο χρόνο, με reset της μονάδας και εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει, με διαδοχικά βήματα αποκατάστασης βάσει βλαβολογίου

Can we connect the split wall mounted units with hotel card key ? – Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με κάρτα ξενοδοχείου (ξηρή επαφή);

Yes we can. – Ναι μπορούν να συνδεθούν.

Can we connect two or more mini chillers in order to accomplish bigger capacity ? – Μπορούν να συνδυαστούν οι μονάδες Mini VRF προς μεγαλύτερη ισχύ;

No, we cannot – Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης.

How we can get feedback for the room temperature when use vrf indoor units ? – Πως μπορεί να υπάρχει ανατροφοδότηση για τη θερμοκρασία χώρου, από τις εσωτερικές μονάδες VRF;

We can activate the ifollow function using wire controller (wall mounted). – Με τη χρήση επίτοιχου χειριστηρίου, με λειτουργία iFollow

What we can do in case of Error P2 in mini VRF units (3 phased) ? – Τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση ένδειξης σφάλαματος P2 σε mini vrf τριφασικό?

In some cases was solved by phase invertion. – Σε κάποιες περιπτώσεις επιλύθηκε με αντιστροφή φάσεων.

What are the suggested methods for connecting the vrf indoor units? – Με ποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν οι εσωτερικές μονάδες του mini VRF;

Either with joints (refrigerant distributors) or collecter (per 4 units). – Είτε με διακλαδωτήρες (joints) είτε με κολεκτερ (ανα 4 μονάδες)

Error E2 in mini VRF 3-phased ?

Probably indicates connection problem between outdoor and indoor units. We should check the power supply, power cord, connection, frequency or PC boards. – Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας. Έλεγχος παροχής τάσης-καλωδίου-σύνδεσης-συχνότητας-πλακέτας

Are the VAM units equipped with evaporator or electrical heater ? – Οι μονάδες ανάκτησης θερμότητας αέρος-αέρος (VAM) διαθέτουν στοιχείο η ηλεκτρική αντίσταση;

No, they are not. Operate by heat exchange (enthalpy) in the ducts. Though can be connected in a VRF system. –  Όχι. Διαθέτουν μόνο τους αεραγωγούς που γίνεται η εναλλαγή ενθαλπίας. Παρόλα αυτά σα μονάδα μπορεί να συνδεθεί στο υπόλοιπο σύστημα VRF.

What we can do in case the refrigerant does not pass through the indoor unit piping ? – Περίπτωση κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού στο δίκτυο, αλλά όχι στις εσωτερικές μονάδες.

First, check if the valves of indoor units are open. Second, check for possible leakages to the connection points between indoor and outdoor units. – Επιβεβαιώνουμε πως οι βαλβίδες στην εξωτερική μονάδα είναι ανοιχτές (αφού έχουν συνδεθεί οι εσωτερικές). Ελέγχουμε για διαρροές στα σημεία σύνδεσης των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων.

In which combo models can be connected the auxiliary solar kit? – Σε ποια μοντέλα μπορεί να συνδεθεί επικουρικά, ηλιακό πάνελ;

We can connect to the 300lts model, either with enamel or stainless steel tank. – Στα μοντέλα των 300lt, είτε με εμαγιέ είτε με ανοξείδωτο δοχείο αποθήκευσης

Do the combo units need water circulator in their installation? – Χρειάζεται κυκλοφορητής στην εγκατάτασταση μονάδας Combo;

No, it is not needed. – Δε χρειάζεται τοποθέτηση κυκλοφορητή.

What is the water tank material in Combo units ? – Από τι υλικό είναι κατασκευασμένα τα δοχεία αποθήκευσης;

There are two available options for both sizes 190 & 300 lts. Either enamel or stainless steel tank. – Και στα 190 lt και στα 300lt, υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εμαγιέ και σε ανοξείδωτο δοχείο.

Should we install the Combo units indoor or outdoor ? – Μπορούν οι μονάδες Combo να τοποθετηθούν και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο;

We can install either indoor or outdoor only ensuring that the air outlet directed to another space/room (in indoor placement) and the unit is protected from natural water sources or rain (in outdoor placement). – Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε όποιον χώρο επιθυμούμε, αρκεί να διασφαλίσουμε την όδευση της εξόδου του δροερού αέρα σε διαφορετικό χώρο και την κάλυψη των στομίων του αέρα στο επάνω μέρος ώστε να μην έχουμε είσοδο βρόχινου νερού στο εσωτερικό της μονάδας.

What is the maximum temperature of outlet water for the Combo units? – Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού εξόδου;

It is 60 C by using only the compressor and up to 70 C by using also the heater. – 60C, αποκλειστικά με τη χρήση συμπιεστή και έως 70 C με τη βοήθεια αντιστάσεων

What is the ambient temperature range where the Combo units operate ? – Σε ποιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος λειτουργεί η μονάδα;

From -20 C to 43 C.

How many air flow levels supports the evaporator fan of the rooftop units? – Πόσες ταχύτητες διαθέτει ο ανεμιστήρας των μονάδων Rooftop;

The evaporator fan supports only one air flow level. The air flow levels can be adjusted in the room by adjusting the air grids. – Το μοτέρ του ανεμιστήρα διαθέτει μόνο μία ταχύτητα. Η ταχύτητα που φθάνει στον εσωτερικό χώρο μπορεί να ρυθμιστεί με τις κινούμενες περσίδες.

Where is the temperature sensor positioned in the roof top units? – Που βρίσκεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας στη μονάδα Roof top;

The sensor is positioned to the air return. Optionally, we can install a wire controller with ifollow function. –  Βρίσκεται στην επιστροφή της μονάδας και εναλλακτικά με την λειτουργία iFollow σε προαιρετικά παρεχόμενο ασύρματο χειριστήριο.

What means the Error C0 in dehumidifier SDH-40/CH1 ? – Τι σημαίνει το σφάλμα C0 που απεικονίζεται στον αφυγραντήρα SDH-40/CH1?

Actually, C0 is not error code. It means the dehumidifer is continous working,and you need to adjust working mode, so that the unit can quit this C0 status. – Δεν αποτελεί σφάλμα. Σημαίνει ότι η μονάδα λειτουργεί ασταμάτητα και πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις ρυθμίσεις λειτουργίας για να σταματήσει η ένδειξη.

SENDO 18/CH2 CRONUS_Ένδειξη Df

Οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει ο τεχνικός σας  είναι οι παρακάτω:

1. Να γίνει έλεγχος της θέσης του αισθητήριου απόψυξης στην εξωτερική μονάδα του μηχανήματος

2. Να τσεκάρει τις  πιέσεις του ψυκτικού υγρού μέσα στην μονάδα

Ένδειξη F1

Πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδος.

Θα πρέπει να γίνει :

1. Έλεγχος στα καλώδια επικοινωνίας μεταξύ των 2 μονάδων, για κομμένα καλώδια ή κακή επαφή.

Fan coil δαπέδου συνδεδεμένο με λέβητα (θερμοκρασία ~80oC)

Ορθές Πρακτικές

1. Από τη στιγμή που to fan coil έχει τοποθετηθεί με παροχή υψηλών θερμοκρασιών, θεωρούμε ιδανική την εγκατάσταση μίας τρίοδης βαλβίδας, η οποία μπορεί να ελεγχθεί από το χειριστήριο, και όταν η επιστροφή του αέρα στο κάτω μέρος πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, θα αποκόπτει την περαιτέρω παροχή καυτού νερού. Αυτό θα γλυτώσει τη μονάδα από μελλοντική φθορά (o κατασκευαστής προτείνει θερμοκρασία μέχρι 60οC) και τους υπαλλήλους από θερμική δυσφορία. Εδώ να σημειώσω πως το σκεπτικό της Midea που δεν σταματά τον ανεμιστήρα είναι για να μη σταματήσει η εναλλαγή θερμότητας και δημιουργηθεί θέμα στη μονάδα (στα ευαίσθητα τμήματα της, όχι κατ΄ ανάγκη στο στοιχείο).

2. Σύνδεση του χειριστηρίου σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εικόνες, η οποία αν και παράτυπη, σε 2 ταχύτητες λειτουργίας μπορεί να «κόβει» τον ανεμιστήρα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

We would like to control remotely the “ON-OFF” function of a mini Chiller MGC-V12W/D2RN1 through the terminals 5-6. The problem is that although we place the SW3(1) to the “ON” position, the display doesn’t show “d8”.

You can try following steps.

1. Change the switch SW_3_1 from off to on. Restart the unit.

2. Closed 5-6 terminal. It means turn off the unit(it’s remote off function)

Disconnect 5-6 terminal, the unit will operate the setting status before the unit switch off(memory function).

For example:

Unit operate cooling mode.

Closed 5-6 port, the unit will stop

Disconnect 5-6 port, the unit will operate cooling mode again.

3. If u can’t control the unit off when u use the on/off function, u can try to change a new PCB.

Remote Control for LCAC Unit

To add remote and centralized control function, we developed an auxiliary PCB, as shown below:

https://www.dropbox.com/s/s5jcd9qb85l9qbi/MODBUS%20FOR%20LCAC%20-%20Connecting%20instruction.pptx?dl=0

Καλωδίωση μονάδας ντουλάπας Sendo On-Off, 55.000Btu/h

Floor Standing On-Off 55.000Btu/h

 • Παροχή εξωτερικής: 5*4mm2
 • Παροχή εσωτερικής: 5*2,5mm2
 • Επικοινωνία: 3*0,75mm2 και 3*1,5 mm2 με θωράκιση (μπλεντάζ)
Σημεία προσοχής στη σύνδεση της μονάδας Sendo Ikaros σε τοπικό δίκτυο Wifi.

Παρακαλώ σημειώστε πως για την επιτυχή σύνδεση της μονάδας Sendo Ikaros στο δίκτυο wifi του χώρου, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Πρέπει να κάνετε log-in είτε σαρώνοντας τον κωδικό QR που βρίσκεται στο σχήμα 3 (σελ. 3) είτε πληκτρολογώντας 6364d στο αντίστοιχο πεδίο και πατώντας ενεργοποίηση.
 • Πρέπει οπωσδήποτε να επαναφέρετε τη συσκευή Ikaros (reset). Η επαναφορά πραγματοποιείται πατώντας 8 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο HEALTH του χειριστηρίου, αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Η πραγματοποίηση της επαναφοράς επιβεβαιώνεται όταν ακουστούν 2 βόμβοι.
 • Ενεργοποιήστε το wifi της smart συσκευής σας, και συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο wifi.
 • Πατήστε “Προσθήκη Συσκευής” στην αντίστοιχη σελίδα, και εφόσον είστε ακόμα στην εμβέλεια του επιλεγμένου δικτύου, το όνομα του δικτύου θα εμφανιστεί αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο (σχ. 6) κάτω από το οποίο και πρέπει να εισάγετε τον κωδικό εισόδου στο συγκεκριμένο δίκτυο wifi.
 • Πιέστε το κουμπί για την εκκίνηση της διαμόρφωσης.
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, η εφαρμογή θα επιστρέψει στη σελίδα της Λίστας Συσκευών.
 • Στις περιπτώσεις που έχουμε διαμόρφωση για πρώτη φορά, ή αλλαγή του τοπικού τερματικού wifi, θα πρέπει η smart συσκευή να έχει  συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο, πριν την εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης.
 • Η smart συσκευή ΔΕΝ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G/4G.
 • Καλό θα είναι το όνομα του wifi router να μην περιέχει κενά και άλλους χαρακτήρες εκτός αριθμών και γραμμάτων.
 • Καλό θα είναι ο κωδικός πρόσβασης του wifi router να μην περιέχει κενά και άλλους χαρακτήρες εκτός αριθμών και γραμμάτων.

*Παρακαλώ σημειώστε πως σε αυτό το μοντέλο ΔΕΝ εμφανίζεται εικονίδιο wifi στις ενδείξεις της συσκευής.

Ο αφυγραντήρας δε λειτουργεί.
 • Ελέγξτε την ηλεκτρική παροχή.
 • Ελέγξτε εάν ο κάδος συλλογής των συμπυκνωμάτων είναι γεμάτος.
 • Ελέγξτε εάν ο κάδος συλλογής των συμπυκνωμάτων είναι τοποθετημένος σωστά.
Ο αφυγραντήρας παρουσιάζει μικρή απόδοση αφύγρανσης.
 • Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα είναι καθαρό, και καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες εάν δεν είναι.
 • Ελέγξτε εάν παρεμποδίζονται η είσοδος και έξοδος αέρα. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια.
Ο αφυγραντήρας παρουσιάζει αυξημένο θόρυβο.
 • Ελέγξτε το σημείο που είναι τοποθετημένος ο αφυγραντήρας και τοποθετήστε τον σε ομαλό και σταθερό έδαφος.
Η μονάδα σταματά ξαφνικά κατά τη λειτουργία της.
 • Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία χώρου είναι εντός των προδιαγραφών λειτουργίας της μονάδας.
 • Ελέγξτε εάν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.
Κατά τη λειτουργία ψύξης ακούγεται ήχος νερού που ρέει.
 • Αυτό οφείλεται στη ροή του ψυκτικού στη μονάδα. Παρακαλώ ελέγξτε τις πιέσεις του ψυκτικού δικτύου βάσει των προδιαγραφών.
Από την εξωτερική μονάδα αναδύονται υδρατμοί κατά τη λειτουργία θέρμανσης.
 • Αυτοί δημιουργούνται λόγω υγρασίας στην διαδικασία αποπάγωσης.
Παρότι η μονάδα έχει ρθυμιστεί στη λειτουργία ψύξης, εξέρχεται θερμός αέρας από την εσωτερική μονάδα.
 • Παρακαλώ ελέγξτε την 4-οδη βαλβίδα καθώς και το πηνίο ελέγχου αυτής.
Η απόδοση της μονάδας, είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με το επιθυμητό.

Παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω σημεία:

 • Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού μέσου, σε σχέση με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση χαμηλότερων πιέσεων, παρακαλούμε έλέγξτε για τυχόν διαρροή.
 • Έλεγχος κατάστασης αισθητηρίων εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
Στην ψύξη, με την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, σταματά ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας.
 • Ο διακόπτης SW2(1) της εσωτερικής πλακέτας πρέπει να τεθεί στη θέση ON (εργοστασιακά βρίσκεται στην θέση OFF).
Κωδικός σφάλματος F1 μονάδας ντουλάπας Sendo On-Off, 55.000 Btu/h.

Εμφανίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Προστασία έλλειψης φάσης
 • Προστασία ακολουθίας φάσεων (πιο συχνή αιτία)
 • Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης

Για τα παραπάνω αίτια, προτείνονται οι παρακάτω λύσεις:

1. Ελέγξτε εάν τα χαρακτηριστικά της παροχής ισχύος καλύπτουν τις απαιτήσεις της μονάδας.

2. Αντικαταστήστε 2 από τις 3 φάσεις της εξωτερικής μονάδας (πιο συνηθισμένη μέθοδος επίλυσης).

3. Ελέγξτε την πίεση του ψυκτικού μέσου (η πίεση του συστήματος όταν η μονάδα διακόπτει τη λειτουργία της, είναι περίπου 1.0MPa).

4. Εάν δεν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με τα παραπάνω, ελέγξτε τον πρεσσοστάτη.

Η αντλία εμφανίζει σφάλμα C8.

Ο αισθητήρας ροής ανιχνεύει ροή νερού εκτός των επιθυμητών ορίων. Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στο κύκλωμα, καθαρίστε τα φίλτρα και κάνετε εξαέρωση στο υψηλότερο σημείο του δικτύου.

Η αντλία εμφανίζει σφάλμα P6.

Πριν ακολουθήσετε τα βήματα επίλυσης που αναφέρει το τεχνικό εγχειρίδιο, παρακαλούμε ελέγξτε την ασφάλεια του συμπιεστή (πίσω από αυτόν). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας οδηγούν στο κάψιμό της. Εάν αυτή είναι σε καλή κατάσταση παρακαλούμε προχωρήστε στον έλεγχο της κεντρικής πλακέτας και του συμπιεστή, βάσει των οδηγιών του εγχειριδίου.

Χρειάζεται να τοποθετηθεί δοχείο αδρανείας στο κύκλωμα (buffer tank)?

Επειδή η αντλία θερμότητας SMMC είναι τεχνολογίας Inverter, δεν χρειάζεται η εγκατάσταση δοχείου αδρανείας, καθώς η μονάδα ρυθμίζει μόνη της την απόδοση της βάσει των πραγματικών απαιτήσεων ψύξης και θέρμανσης. Η εν λόγω πρακτική είναι προσφιλής και αναγκαία στις μονάδες αντλίας θερμότητας σταθερών στροφών (ON-OFF).

Πως μπορεί να επιτευχθεί απομακρυσμένος έλεγχος της αντλίας θερμότητας Sendo SMMC;

Ο απομακρυσμένος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 διαφρετικούς τρόπους:

1. Με την προμήθεια ενσύρματου απίτοιχου χειριστηρίου το οποίο μεταφέρει εντός του χώρου, όλες τις λειτουργίες της αντλίας.

2. Με τη χρήση δυο διακοπτών ψυχρής επαφής, για τον έλεγχο των:

α) On-Off της αντλίας και

β) της εναλλαγής λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης. Η σύνδεση τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου εγκατάστασης και χρήσης.

Δε μπορεί να γίνει σύνδεση της μονάδας Sendo Aeolos ή Ikaros στο τοπικό ασύρματο δίκτυο.

Παρακαλούμε:

 • προσπαθήστε το password του τοπικού δικτύου να μην περιέχει μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
 • επαναφέρετε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο “HEALTH” 8 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα αφότου ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Κάθε πότε πρέπει να κάνω συντήρηση στον αφυγραντήρα;

Τη μονάδα του αφυγραντήρα την αντιμετωπίζουμε σαν μία τυπική μονάδα κλιματισμού και φροντίζουμε για την ετήσια συντήρηση της. Η συντήρηση δε, μπορεί να είναι και πιο συχνή, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η μονάδα (σκόνες, ρύπους κλπ). Τα φίλτρα αέρα τα καθαρίζουμε κάθε 2 εβδομάδες και τα αντικαθιστούμε κάθε 6 μήνες.

Τι υποδηλώνουν οι διαφορετικού χρώματος φωτισμοί των αφυγραντήρων San Remo και Portofino;

Ο μεταβλητού χρώματος φωτισμός, υποδηλώνει το επίπεδο υγρασίας στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα:

– Πράσινο χρώμα: 35% ~ 55%

– Μπλε χρώμα:     56% ~ 70%

– Κόκκινο χρώμα: 71% ~ 85%

Μπορώ να τοποθετήσω τον αφυγραντήρα μέσα στη ντουλάπα επειδή τα ρούχα μέσα της μυρίζουν;

Παρακαλώ διατηρήστε την επιθυμητή απόσταση των 20cm περιμετρικά και 30cm στο επάνω μέρος.

Ποια ρύθμιση πρέπει να χρησιμοποιήσω για πιο σύντομο στέγνωμα των ρούχων;

Υπάρχει ειδική ρύθμιση “Στεγνώματος Ρούχων” η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τον ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα, πραγματοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερο αριθμό εναλλαγών αέρα ανά μονάδα χρόνου, αφαιρώντας έτσι πιο γρήγορα την προκύπτουσα υγρασία από τα ρούχα.

Κωδικός σφάλματος P4 (Sendo Atlas).

1. Ελέγξτε εάν η πίεση συμπύκνωσης είναι υπερβολική ή όχι

2. Εάν η θερμοκρασία είναι φυσιολογική, το πρόβλημα προέρχεται από τον χαλασμένο αισθητήρα θερμοκρασίας του εξωτερικού στοιχείου, οπότε προχωρούμε σε αντικατάσταση του αιαθητήρα.

3. Ελέγξτε εάν ο συμπυκνωτής είναι μπλοκαρισμένος από ρύπους, εάν εξυπηρετείται η κυκλοφορία του αέρα, εάν ο κινητήρας της εξωτερικής φτερωτής λειτουργεί κανονικά ή όχι και τέλος εάν όλο το σύστημα κυκλοφορίας είναι μπλοκαρισμένο ή όχι

Σύστημα Sendo Free Match: Εμφάνιση Σφάλματος H6

Το σφάλμα “Η6” του συστήματος Sendo Free Match, οφείλεται σε χαμηλή τάση ηλεκτρικής παροχής.

Παρακαλώ να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, και εφόσον αυτή αποκατασταθεί, να γίνει επαναφορά του συστήματος (reset) για να απομακρυνθεί το σφάλμα.

Κωδικός σφάλματος E1 ( Ikaros )

Σφάλμα Αισθητήρα Θερμοκρασίας Εσωτερικού Χώρου.

Κωδικός σφάλματος E2 ( Ikaros )

Σφάλμα Αισθητήρα Θερμοκρασίας Στοιχείου Εξωτερικής Μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E3 ( Ikaros )

Σφάλμα Αισθητήρα Θερμοκρασίας Στοιχείου Εσωτερικής Μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E4 ( Ikaros )

Σφάλμα Κινητήρα Ανεμιστήρα ή Σφάλμα Επανατροφοδότησης Κινητήρα DC Εσωτερικής Μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E5 ( Ikaros )

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E6 ( Ikaros )

Σφάλμα Συρόμενης Θύρας.

Κωδικός σφάλματος E8 ( Ikaros )

Σφάλμα επικοινωνίας οθόνης ενδείξεων και κύριας πλακέτας ελέγχου.

Κωδικός σφάλματος E9 ( Ikaros )

Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας.

Κωδικός σφάλματος EA ( Ikaros )

Σφάλμα ανίχνευσης μηδενικού σημείου του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος Eb ( Ikaros )

Σφάλμα Μνήμης EEPROM εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F0 ( Ikaros )

Σφάλμα DC κινητήρα του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F1 ( Ikaros )

Σφάλμα μονάδας IPM (Intelligent Power Module).

Κωδικός σφάλματος F2 ( Ikaros )

Σφάλμα μονάδας PFC.

Κωδικός σφάλματος F3 ( Ikaros )

Σφάλμα λειτουργίας συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F4 ( Ikaros )

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εκτόνωσης.

Κωδικός σφάλματος F5 ( Ikaros )

Προστασία άνω καλύματος συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F6 ( Ikaros )

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος.

Κωδικός σφάλματος F7 ( Ikaros )

Προστασία υπέρτασης / υπότασης ηλεκτρικού ρεύματος.

Κωδικός σφάλματος F8 ( Ikaros )

Σφάλμα επικοινωνίας εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F9 ( Ikaros )

Σφάλμα μνήμης EEPROM εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος FA ( Ikaros )

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης.

Κωδικός σφάλματος Fb ( Ikaros )

Σφάλμα κινητήρα DC εσωτερικής μονάδας (μονάδα ντουλάπας).

Κωδικός σφάλματος FC ( Ikaros )

Σφάλμα εναλλαγής 4-οδής βαλβίδας.

Κωδικός σφάλματος Fd ( Ikaros )

Σφάλμα ανίχνευσης μηδενικού σημείου του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος P2 ( Ikaros )

Προστασία υψηλής τάσης.

Κωδικός σφάλματος P3 ( Ikaros )

Προστασία έλλειψης υγρών.

Κωδικός σφάλματος P4 ( Ikaros )

Το εξωτερικό στοιχείο εμποδίζει την προστασία υπερφόρτωσης.

Κωδικός σφάλματος P5 ( Ikaros )

Προστασία εκτόνωσης.

Κωδικός σφάλματος P6 ( Ikaros )

Προστασία από υψηλή θερμοκρασία (εσωτερική μονάδα).

Κωδικός σφάλματος P7 ( Ikaros )

Αντιψυκτική προστασία (εξωτερική μονάδα).

Κωδικός σφάλματος P8 ( Ikaros )

Προστασία υπερέντασης ρεύματος εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος P9 ( Ikaros )

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ οθόνης ενδείξεων και κύριας πλακέτας ελέγχου.

Κωδικός σφάλματος L0 ( Ikaros )

Σφάλμα υποπολλαπλασιαστικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος L1 ( Ikaros )

Προστασία υπερέντασης ρεύματος φάσης.

Κωδικός σφάλματος L2 ( Ikaros )

Σφάλμα βήματος συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος L3 ( Ikaros )

Ο συμπιεστής δεν παρουσιάζει βλάβη.

Κωδικός σφάλματος L4 ( Ikaros )

IPM της μονάδας οδήγησης της αστοχίας.

Κωδικός σφάλματος L5 ( Ikaros )

IPM της μονάδας FPC της αστοχίας.

Κωδικός σφάλματος L6 ( Ikaros )

Υπερένταση ρεύματος PFC.

Κωδικός σφάλματος L7 ( Ikaros )

Ανίχνευση αφύσικης προστασίας του κλιματιστικού από το ρεύμα.

Κωδικός σφάλματος L8 ( Ikaros )

Σφάλμα ασυμμετρίας αντίστασης διακλάδωσης.

Κωδικός σφάλματος L9 ( Ikaros )

Αστοχία αισθητήρα θερμοκρασίας IPM.

Κωδικός σφάλματος H0 ( Ikaros )

Δημιουργία πάγου.

Κωδικός σφάλματος E1 (Sendo Free Match)

Σφάλμα θερμοκρασίας αέρος (Tao)

Κωδικός σφάλματος E2 (Sendo Free Match

Σφάλμα Tcm ή Tdef

Κωδικός σφάλματος E3 (Sendo Free Match

Σφάλμα θερμοκρασίας

Κωδικός σφάλματος E4 (Sendo Free Match)

Σφάλμα κινητήρα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E5 (Sendo Free Match

ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Κωδικός σφάλματος F0 (Sendo Free Match

Σφάλμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F1 (Sendo Free Match

Σφάλμα οδήγησης συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F2 (Sendo Free Match

Σφάλμα PFC

Κωδικός σφάλματος F3 (Sendo Free Match

Εσφαλμένη εκκίνηση συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F4 (Sendo Free Match

Σφάλμα Td

Κωδικός σφάλματος F6 (Sendo Free Match

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F7 (Sendo Free Match

Προστασία υπότασης ή υπέρτασης ηλεκτρικού ρεύματος.

Κωδικός σφάλματος F8 (Sendo Free Match

Σφάλμα επικοινωνίας κεντρικής πλακέτας ελέγχου & οδηγού.

Κωδικός σφάλματος F9 (Sendo Free Match

ΣΦΑΛΜΑ EEPROM ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Κωδικός σφάλματος J3/P3 (Sendo Free Match

Προστασία διαρροής ψυκτικού.

Κωδικός σφάλματος FA (Sendo Free Match

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας Ts.

Κωδικός σφάλματος J8/P8 (Sendo Free Match

Προστασία υπερέντασης ρεύματος εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος J5/P5 (Sendo Free Match

Προστασία υψηλής θερμοκρασίας εκτόνωσης συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος J4/P4 (Sendo Free Match)

Αστοχία προστασίας υψηλής πίεσης (ψύξη/θέρμανση).

Κωδικός σφάλματος H8 (Sendo Free Match)

Σφάλμα 4-οδής βαλβίδας.

Κωδικός σφάλματος H1 (Sendo Free Match

Αστοχία απορροής συμπυκνωμάτων.

Κωδικός σφάλματος H2 (Sendo Free Match

Σφάλμα επικοινωνίας ασυρμάτου χειριστηρίου (ελεγκτή).

Κωδικός σφάλματος H5 (Sendo Free Match

Πολύ χαμηλή θερμοκρασία εκτόνωσης συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος H6 (Sendo Free Match)

Σφάλμα διακόπτη χαμηλής τάσης.

Κωδικός σφάλματος H7 (Sendo Free Match

Προστασία χαμηλής πίεσης.

Κωδικός σφάλματος H3 (Sendo Free Match

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής εξατμιστή (Te2).

Κωδικός σφάλματος H4 (Sendo Free Match

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου εξατμιστή (Te1).

Κωδικός σφάλματος H9 (Sendo Free Match

Σφάλμα μετατόπισης γραμμής επικοινωνίας εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” E0″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου

Πρόβλημα επικοινωνίας εξωτερικής μονάδας.

Μετά από πόσα μέτρα μήκους της κάθε ψυκτικής γραμμής, χρειάζεται συμπλήρωση ψυκτικού μέσου και πόσο στο σύστημα Sendo Free Match;

Για όλων των τύπων εσωτερικής μονάδας και όλα τα μεγέθη αυτών (9Κ, 12Κ, 18Κ), το μέγιστο μήκος που δεν απαιτείται συμπλήρωση ψυκτικού μέσου, είναι τα 5 μέτρα.  Μετά από τα 5 αρχικά μέτρα, και για όλα τα μεγέθη εσωτερικής μονάδας, απαιτείται συμπλήρωση 20gr ψυκτικού μέσου (R410A), για κάθε επιπλέον μέτρο ψυκτικής γραμμής.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” E1″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα αλληλουχίας φάσεων ηλεκτρικής παροχής.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” E2″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ κύριας εξωτερικής μονάδας και εσωτερικών μονάδων.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” E4″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασία περιβάλλοντος, Τ4.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” E6″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας, Τ3.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” E8″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα διεύθυνσης εξωτερικής μονάδας.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P1″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία Υψηλής πίεσης.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P2″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία Χαμηλής πίεσης.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P3″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία υπερέντασης ρεύματος συμπιεστή Inverter.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P4″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία αισθητήρα θερμοκρασίας εκτόνωσης.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P5″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία υψηλής θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμοκρασίας, Τ3.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P6″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία μονάδας Inverter.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P7″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία έντασης ρεύματος σταθερού συμπιεστή 1.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P8″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία έντασης ρεύματος σταθερού συμπιεστή 1.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” P9″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία μονάδας ανεμιστήρα.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H0″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος) και 0547 (κύριο ολοκληρωμένο κύκλωμα).

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H1″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ 0537 (ολοκληρωμένο κύκλωμα επικοινωνίας) και 0547.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H2″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα μείωσης πλήθους Εξωτερικών μονάδων.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H3″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα αύξησης πλήθους Εξωτερικών μονάδων.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H4″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Η προστασία P6 ενεργοποιήθηκε 3 φορές σε διάστημα 30 λεπτών.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H5″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Η προστασία P2 ενεργοποιήθηκε 3 φορές σε διάστημα 30 λεπτών.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H6″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Η προστασία P4 ενεργοποιήθηκε 3 φορές σε διάστημα 100 λεπτών.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H7″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα μείωσης πλήθους Εσωτερικών μονάδων για 3 λεπτά.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H8″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Σφάλμα αισθητήρα πίεσης εκτόνωσης.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” H9″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Η προστασία P9 ενεργοποιήθηκε 3 φορές σε διάστημα 30 λεπτών.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L0″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Δυσλειτουργία συμπιεστή Inverter.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L1″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L2″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L4″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Δυσλειτουργία MCE/ταυτόχρονου/ κυκλικού βρόγχου.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L5″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία μηδενικής ταχύτητας.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L7″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Προστασία εσφαλμένης φάσης ηλεκτρικής παροχής.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L8″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Διαφορά ταχύτητας> Προστασία 15Hz μεταξύ  εμπρόσθιου και οπίσθιου ρολογιού.

Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ” L9″ στις μονάδες ημι-κεντρικού κλιματισμού Sendo N-Series (Μονάδες Κασέτας, Αεραγωγού και Οροφής/Δαπέδου)

Διαφορά ταχύτητας> Προστασία 15Hz μεταξύ της πραγματικής και της ρυθμισμένης ταχύτητας.

Σφάλμα επικοινωνίας F1 (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η σύνδεση της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα είναι σωστή, διαφορετικά, συνδέστε τα L και N και το καλώδιο επικοινωνίας, ένα προς ένα, μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής.

2. Μετρήστε εάν η τάση μεταξύ της μηδενικής γραμμής και της γραμμής επικοινωνίας είναι σήμα μισού κύματος 18V-30AV, ελέγξτε εάν το κύκλωμα επικοινωνίας στην εξωτερική και εσωτερική κεντρική πλακέτα έχει καταστραφεί, διαφορετικά, αντικαταστήστε την.

3. Ελέγξτε εάν η οθόνη LED στην εξωτερική πλακέτα ισχύος είναι ενεργή, διαφορετικά, αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου. Ελέξγτε εάν η λειτουργία της μονάδας είναι αφύσικη λόγω εξωτερικής παρέμβασης, και εάν είναι, βρείτε την και σταματήστε την.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου, εσωτερικής μονάδας F2 (Sendo SFSU 46K

1. Ελέγξτε εάν η αντίσταση του αισθητήρα είναι κανονική, διαφορετικά αντικαταστήστε τον.

2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο του αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτοκυκλωμένο, και εάν η φίσα είναι καλά προσαρμοσμένη, εάν έχει ξεκολλήσει κάποια σύνδεση στην πλακέτα, και επιδιορθώστε αναλόγως.

3. Όταν τα βήματα 1 και 2 είναι φυσιολογικά, τότε τα συστατικά ή το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι κατεστραμμένα, και η ηλεκτρονική πλακέτα χρειάζεται αντικατάσταση.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας στοιχείου εσωτερικής μονάδας “F3” (Sendo SFSU 46K) (συμπεριλαμβάνονται: εισαγωγή, μέσο τμήμα, εξαγωγή)

1. Ελέγξτε εάν η αντίσταση του αισθητήρα είναι κανονική, διαφορετικά αντικαταστήστε τον.

2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο του αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτοκυκλωμένο, και εάν η φίσα είναι καλά προσαρμοσμένη, εάν έχει ξεκολλήσει κάποια σύνδεση στην πλακέτα, και επιδιορθώστε αναλόγως.

3. Όταν τα βήματα 1 και 2 είναι φυσιολογικά, τότε τα συστατικά ή το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι κατεστραμμένα, και η ηλεκτρονική πλακέτα χρειάζεται αντικατάσταση.

Σφάλμα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας “F4” (Sendo SFSU 46K

1. Ελέγξτε εάν  επαφή της φίσας του καλωδίου του κινητήρα και της υποδοχής είναι σωστή και διασφαλίστε καλή επαφή.

2. Ελέγξτε εάν ο κινητήρας της εσωτερικής μονάδας έχει καταστραφεί και αντικαταστήστε τον.

3. Ελέγξτε εάν οι ελεγχόμενες σιλικόνες και άλλα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου έχουν καταστραφεί και αντικαταστήστε τα σε αυτή την περίπτωση.

Σφάλμα μονάδας IPM της εξωτερικής μονάδας “F5” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η σύνδεση του συμπιεστή είναι σταθερή και εάν όχι, συνδέστε το σταθερά.

2. Ελέγξτε εάν η συναρμογή ανάμεσα στη μονάδα IPM και το στοιχείο είναι σταθερή.

3. Ελέγξτε εάν ο συμπιεστής είναι σε καλή κατάσταση και αντικαταστήστε τον σε αντίθετη περίπτωση.

4. Ελέγξτε εάν η μονάδα IPM είναι αφύσικη και αντικαταστήστε την αναλόγως.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος της εξωτερικής μονάδας “F6” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η αντίσταση του αισθητήρα είναι κανονική, διαφορετικά αντικαταστήστε τον.

2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο του αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτοκυκλωμένο, και εάν η φίσα είναι καλά προσαρμοσμένη, εάν έχει ξεκολλήσει κάποια σύνδεση στην πλακέτα, και επιδιορθώστε αναλόγως.

3. Όταν τα βήματα 1 και 2 είναι φυσιολογικά, τότε τα συστατικά ή το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι κατεστραμμένα, και η ηλεκτρονική πλακέτα χρειάζεται αντικατάσταση.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας στοιχείου της εξωτερικής μονάδας “F7” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η αντίσταση του αισθητήρα είναι κανονική, διαφορετικά αντικαταστήστε τον.

2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο του αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτοκυκλωμένο, και εάν η φίσα είναι καλά προσαρμοσμένη, εάν έχει ξεκολλήσει κάποια σύνδεση στην πλακέτα, και επιδιορθώστε αναλόγως.

3. Όταν τα βήματα 1 και 2 είναι φυσιολογικά, τότε τα συστατικά ή το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι κατεστραμμένα, και η ηλεκτρονική πλακέτα χρειάζεται αντικατάσταση.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εκτόνωσης συμπιεστή “F9” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η αντίσταση του αισθητήρα είναι κανονική, διαφορετικά αντικαταστήστε τον.

2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο του αισθητήρα είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτοκυκλωμένο, και εάν η φίσα είναι καλά προσαρμοσμένη, εάν έχει ξεκολλήσει κάποια σύνδεση στην πλακέτα, και επιδιορθώστε αναλόγως.

3. Όταν τα βήματα 1 και 2 είναι φυσιολογικά, τότε τα συστατικά ή το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι κατεστραμμένα, και η ηλεκτρονική πλακέτα χρειάζεται αντικατάσταση.

Σφάλμα οδήγησης συμπιεστή “FC” (Sendo SFSU 46K)

1. Θέστε σε λειτουργία και ελέγξτε τη λειτουργία του συμπιεστή εάν είναι κανονική.

2. Ελέγξτε εάν η σύνδεση του συμπιεστή είναι κανονική, διαφορετικά επιδιορθώστε.

3. Ελέγξτε εάν τα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλακέτα έχουν καταστραφεί. Σε περίπτωση που εχουν κατατραφεί αντικαταστήστε τα στοιχεία αυτά ή την πλακέτα ολόκληρη.

Σφάλμα φάσης ηλεκτρολογικής παροχής “FD” (Sendo SFSU 46K)

1. Eλέγξτε εάν το καλώδιο ισχύος της φάσης είναι σε καλή κατάσταση.

2. Eλέγξτε εάν υπάρχει σφάλμα στην κεντρική πλακέτα της εξωτερικής μονάδας.

Σφάλμα DC μοτέρ ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας “FH” (Sendo SFSU 46K)

1. Eλέγξτε εάν η πίεση του συστήματος είναι φυσιολογική, ώστε να υπάρχει διάρρηξη του σωλήνα με αποτέλεσμα τη διαρροή ψυκτικού μέσου.

2. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας του στοιχείου της εσωτερικής, είναι σωστά στη θέση του.

3. Ελέγξτε εάν η 4-οδη βαλβίδα λειτουργεί κανονικά.

Προστασία θερμοκρασίας εξατμιστή “P1” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν το φίλτρο της εσωτερικής μονάδας είναι πολύ βρώμικο και καθαρίστε το σε αυτή την περίπτωση.

2. Ελέγξτε εάν υπάρχει εμπόδιο στην εσωτερική μονάδα και απομακρύνετέ το.

3. Ελέγξτε εάν ο κινητήρας της εσωτερικής μονάδας είναι κατεστραμμένος και αντικαταστήστε αυτόν ή την ηλεκτρονική πλακέτα σε περίτπωση βλάβης τους.

Προστασία υπερθέρμανσης και υπερέντασης ρεύματος της μονάδας του inverter “P2” (Sendo SFSU 46K

1. Ελέγξτε εάν η συναρμογή ανάμεσα στη μονάδα IPM και το στοιχείο είναι σταθερή.

2. Ελέγξτε εάν ο συμπιεστής είναι σε καλή κατάσταση και αντικαταστήστε τον σε αντίθετη περίπτωση.

3. Ελέγξτε εάν η μονάδα IPM είναι αφύσικη και αντικαταστήστε την αναλόγως.

Προστασία υπερέντασης παρεχόμενου AC ρεύματος “P3” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα όρια φυσιολογικής λειτουργίας του κλιματιστικού.

2. Ελέγξτε εάν το κύκλωμα ανίχνευσης ρεύματος είναι αφύσικο, και εάν είναι αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα.

Προστασία θερμοκρασίας εκτόνωσης συμπιεστή “P4” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν το σύστημα και η πίεση του κλιματιστικού είναι φυσιολογικές.

2. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας, το καλώδιο σύνδεσης του και το κύκλωμα ανίχνευσης είναι αφύσικες.

Προστασία χαμηλής ή υψηλής τάσης “P7” (Sendo SFSU 46K

1. Ελέγξτε εάν η παρεχόμενη τάση είναι εκτός ορίων (150V~270V)

2. Ελέγξτε εάν το κύκλωμα ανίχνευσης τάσης της πλακέτας βάσης της IPM είναι αφύσικη, και εάν είναι αφύσικη, αντικαταστήστε αυτήν ή την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.

Προστασία υψηλής θερμοκρασίας στοιχείου εξατμιστή “PA” (Sendo SFSU 46K

1. Ελέγξτε εάν ο συμπυκνωτής της εξωτερικής μονάδας είναι πολύ βρώμικη, και σε τέτοια περίπτωση καθαρίστε την.

2. Ελέγξτε εάν λειτουργεί σε κακή κλιματιστική στιγμή.

3. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας και το καλώδιο είναι φυσιολογικά.

Προστασία υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος εξωτερικής μονάδας “PC” (Sendo SFSU 46K)

1. Ελέγξτε εάν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή εάν υπάρχει πηγή θερμότητας γύρω από την εξωτερική μονάδα.

2. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας και το καλώδιό του είναι σε καλή κατάσταση.

Προστασία υπερθέρμανσης συμπιεστή “P5” (Sendo SFSU 46K)

1. Ο διακόπτης στην κορυφή του συμπιεστή είναι κατεστραμμένος ή αποσυνδεδεμένος.

2. Η γραμμή ελέγχου του διακόπτη στην κορυφή του συμπιεστή έχει αποσυνδεθεί.

3. Το κύκλωμα του διακόπτη ελέγχου στο πάνελ ελέγχου έχει καταστραφει. Παρακαλώ αντικαταστήστε την πλακέτα ελέγχου.

Κωδικός σφάλματος E1 ( Aeolos )

Σφάλμα Αισθητήρα Θερμοκρασίας Εσωτερικού Χώρου.

Κωδικός σφάλματος E2 ( Aeolos )

Σφάλμα Αισθητήρα Θερμοκρασίας Στοιχείου Εξωτερικής Μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E3 ( Aeolos )

Σφάλμα Αισθητήρα Θερμοκρασίας Στοιχείου Εσωτερικής Μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E4 ( Aeolos )

Σφάλμα Κινητήρα Ανεμιστήρα ή Σφάλμα Επανατροφοδότησης Κινητήρα DC Εσωτερικής Μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E5 ( Aeolos )

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος E6 ( Aeolos )

Σφάλμα Συρόμενης Θύρας.

Κωδικός σφάλματος E8 ( Aeolos )

Σφάλμα επικοινωνίας οθόνης ενδείξεων και κύριας πλακέτας ελέγχου.

Κωδικός σφάλματος E9 ( Aeolos )

Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας.

Κωδικός σφάλματος EA ( Aeolos )

Σφάλμα ανίχνευσης μηδενικού σημείου του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος Eb ( Aeolos )

Σφάλμα Μνήμης EEPROM εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F0 ( Aeolos )

Σφάλμα DC κινητήρα του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F1 ( Aeolos )

Σφάλμα μονάδας IPM (Intelligent Power Module).

Κωδικός σφάλματος F2 ( Aeolos )

Σφάλμα μονάδας PFC.

Κωδικός σφάλματος F3 ( Aeolos )

Σφάλμα λειτουργίας συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F4 ( Aeolos )

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εκτόνωσης.

Κωδικός σφάλματος F5 ( Aeolos )

Προστασία άνω καλύματος συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F6 ( Aeolos )

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος.

Κωδικός σφάλματος F7 ( Aeolos )

Προστασία υπέρτασης / υπότασης ηλεκτρικού ρεύματος.

Κωδικός σφάλματος F8 ( Aeolos )

Σφάλμα επικοινωνίας εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F9 ( Aeolos )

Σφάλμα μνήμης EEPROM εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος FA ( Aeolos )

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης.

Κωδικός σφάλματος Fb ( Aeolos )

Σφάλμα κινητήρα DC εσωτερικής μονάδας (μονάδα ντουλάπας).

Κωδικός σφάλματος FC ( Aeolos )

Σφάλμα εναλλαγής 4-οδής βαλβίδας.

Κωδικός σφάλματος Fd ( Aeolos )

Σφάλμα ανίχνευσης μηδενικού σημείου του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος P2 ( Aeolos )

Προστασία υψηλής τάσης.

Κωδικός σφάλματος P3 ( Aeolos )

Προστασία έλλειψης υγρών.

Κωδικός σφάλματος P4 ( Aeolos )

Το εξωτερικό στοιχείο εμποδίζει την προστασία υπερφόρτωσης.

Κωδικός σφάλματος P5 ( Aeolos )

Προστασία εκτόνωσης.

Κωδικός σφάλματος P6 ( Aeolos )

Προστασία από υψηλή θερμοκρασία (εσωτερική μονάδα).

Κωδικός σφάλματος P7 ( Aeolos )

Αντιψυκτική προστασία (εξωτερική μονάδα).

Κωδικός σφάλματος P8 ( Aeolos )

Προστασία υπερέντασης ρεύματος εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος P9 ( Aeolos )

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ οθόνης ενδείξεων και κύριας πλακέτας ελέγχου.

Κωδικός σφάλματος L0 ( Aeolos )

Σφάλμα υποπολλαπλασιαστικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος L1 ( Aeolos )

Προστασία υπερέντασης ρεύματος φάσης.

Κωδικός σφάλματος L2 ( Aeolos )

Σφάλμα βήματος συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος L3 ( Aeolos )

Ο συμπιεστής δεν παρουσιάζει βλάβη.

Κωδικός σφάλματος L4 ( Aeolos )

IPM της μονάδας οδήγησης της αστοχίας.

Κωδικός σφάλματος L5 ( Aeolos )

IPM της μονάδας FPC της αστοχίας.

Κωδικός σφάλματος L6 ( Aeolos )

Υπερένταση ρεύματος PFC.

Κωδικός σφάλματος L7 ( Aeolos )

Ανίχνευση αφύσικης προστασίας του κλιματιστικού από το ρεύμα.

Κωδικός σφάλματος L8 ( Aeolos )

Σφάλμα ασυμμετρίας αντίστασης διακλάδωσης.

Κωδικός σφάλματος L9 ( Aeolos )

Αστοχία αισθητήρα θερμοκρασίας IPM.

Κωδικός σφάλματος H0 ( Aeolos )

Δημιουργία πάγου.

Η κλιματιστική μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου (SFSU 55K Inverter)

Πιθανό αίτιο:

1. Απώλεια παροχής ισχύος.

2. Έχει αποσυνδεθεί η παροχή ισχύος.

3. Η ασφάλεια ισχύος έχει καεί.

4. Έχει ρυθμιστεί ο χρνοδιακόπτης.

5. Οι μπαταρίες του ασύρματου χειριστηρίου έχουν εξαντληθεί.

Επίλυση:

1. Αναμείνατε για την αποκατάσταση της παροχής.

2. Συνδέστε εκ νέου την παροχή (σηκώστε το διακόπτη).

3. Αντικαταστήστε την ασφάλεια.

4. Αναμείνατε ή ακυρώστε τη ρυθμιση του χρονοδιακόπτη.

5. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Η κλιματιστική μονάδα δεν ψύχει ή δε θερμαίνει σωστά (SFSU 55K Inverter

Πιθανό αίτιο:

1. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι είτε πολύ υψηλή είτε πολύ χαμηλή.

2. Το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο με σκόνη.

3. Η εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα στην εξωτερική μονάδα είναι φραγμένη.

4. Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.

Επίλυση:

1. Ρυθμίστε σε μία πιο κατάλληλη θερμοκρασία.

2. Καθαρίστε το φίλτρο.

3. Απομακρύνετε το εμπόδιο.

4. Κλείστε τις πόρτε και τα παράθυρα.

Η κλιματιστική μονάδα δεν ψύχει ή δε θερμαίνει καθόλου (SFSU 55K Inverter

Πιθανό αίτιο:

1. Η εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα στην εξωτερική μονάδα είναι φραγμένη.

2. Χαρακτηριστικό προστασίας 3 λεπτών.

3. Ακατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Επίλυση:

1. Αρχικά απομακρύνετε το εμπόδιο και μετά εκκινήστε τη λειτουργία της μονάδας.

2. Αναμείνατε για λίγο.

3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κατάλληλα.

Κωδικός σφάλματος E1 – (SFSU 55K Inverter

Πρόβλημα:

Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

Επίλυση:

Επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του σέρβις.

Κωδικός σφάλματος E2, E3, E4 – (SFSU 55K Inverter

Πρόβλημα:

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι αποσυνδεδεμένος ή βραχυκυκλωμένος

Επίλυση:

Επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του σέρβις.

Κωδικός σφάλματος E5, Ed – (SFSU 55K Inverter

Πρόβλημα:

Προστασία ή δυσλειτουργία εξωτερικής μονάδας.

Επίλυση:

Επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του σέρβις.

Κωδικός σφάλματος PO – (SFSU 55K Inverter

Πρόβλημα:

Η θερμοκρασία του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή και η προστασία του συμπιεστή ενεργοποιείται αυτόματα.

Επίλυση:

Απενεργοποιήστε τη μονάδα, καθαρίστε το φίλτρο και επανεκκινείστε τη μονάδα.

Εάν αυτή η διαδικασία δεν λειτουργήσει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του σέρβις.

Κωδικός σφάλματος Pg – (SFSU 55K Inverter

Πρόβλημα:

Ενεργοποίηση αντιπαγωτικής προστασίας / Εκκίνηση απόψυξης

Επίλυση:

Όταν η θερμοκρασία είναι αρκετά θερμή, η λειτουργία σταματά αυτόματα. Η μονάδα θα εκκινήσει αυτόματα, μόλις τερματιστεί η απόψυξη και ανέβει η θερμοκρασία του εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος CP, dF, FC (SFSU 55K Inverter)

Εμφανίζεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας, όταν η μονάδα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία.

Τα 3 εικονίδια υποδηλώνουν τις 3 λειτουργίες αντίστοιχα.

Κωδικός σφάλματος CP (SFSU 55K Inverter

Υποδηλώνει τη λειτουργία του ασύρματου χειριστηρίου.

Κωδικός σφάλματος CP (SFSU 55K Inverter

Υποδηλώνει τη λειτουργία του ασύρματου χειριστηρίου

Κωδικός σφάλματος dF (SFSU 55K Inverter

Υποδηλώνει τη λειτουργία απόψυξης.

Κωδικός σφάλματος FC (SFSU 55K Inverter)

Υποδηλώνει τη λειτουργία εξαναγκασμένης ψύξης.

Ένδειξη “dF” ή αναβοσβήνει το εικονίδιο θέρμανσης (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει 1 φορά / 1 sec
 • Ένδειξη αποπάγωσης
Δεν κινείται η εικόνα του ανεμιστήρα κινητήρα. (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει 1 φορά / 1 sec
 • Προστασία ανεμιστήρα από κρύο αέρα
Κωδικός σφάλματος Ε2. (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει 1 φορά / 8 sec.
 • Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου.
Κωδικός σφάλματος Ε3. (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει2 φορές / 8 sec.
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας πηνίου.
Κωδικός σφάλματος Ε7. (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει 7 φορές / 8 sec.
 • Σφάλμα εξωτερικής ανατροφοδότησης.
Κωδικός σφάλματος Ε6. (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει 4 φορές / 8 sec.
 • Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού σωλήνα.
Κωδικός σφάλματος FF. (Cronus II)
 • Αναβοσβήνει 1 φορά / 1 sec.
 • Η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος στη Βόρεια Αμερική υπερβαίνει το SCOPE.
Κωδικός σφάλματος F1 (Cronus II)

Σφάλματα επικοινωνίας ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

Κωδικός σφάλματος F2 (Cronus II)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου.

Κωδικός σφάλματος F3 (Cronus II)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού πηνίου (περιλαμβάνει: είσοδο, μέσον σωλήνα, έξοδο).

Κωδικός σφάλματος F4 (Cronus II)

Βλάβη ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F5 (Cronus II)

Βλάβη εξωτερικής μονάδας.

Κωδικός σφάλματος F6 (Cronus II)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου.

Κωδικός σφάλματος F7 (Cronus II)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού πηνίου.

Κωδικός σφάλματος F8 (Cronus II)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κατά την αναρρόφηση του συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος F9 (Cronus II)

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας κατά την κατάθλιψη του συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος FA (Cronus II)

Βλάβη επαγωγέα ρεύματος ή βλάβη τάσης.

Κωδικός σφάλματος FC (Cronus II)

Βλάβη δυσλειτουργίας στην κίνηση του συμπιεστή.

Κωδικός σφάλματος FD (Cronus II)

Βλάβη απουσίας φάσης ή διαδοχής φάσεων στην παροχή.

Κωδικός σφάλματος FH (Cronus II)

Βλάβη DC κινητήρα εξωτερικής μονάδας.

syxnes_erwtiseis
Συχνές Ερωτήσεις
ypostiriksi
After Sales Support
synergatis
Συνεργάτες

Γίνε μέλος της οικογένειας SENDO

Ανάπτυξη του δικτύου επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε την βέλτιστη online εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική μας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ  εδώ.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε οποιοδήποτε website , μπορεί να καταχωρηθούν ή να ληφθούν πληροφορίες από τον browser σας, κυρίως με την μορφή cookies. Ρυθμίστε τις υπηρεσίες cookies εδώ.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες